Winti als Psychotherapie?'. "Voor mensen van West-Afrikaanse en (Afro-)Surinaamse afkomst biedt de reguliere psychotherapie niet altijd uitkomst. Winti reikt een therapiemodel aan dat beter aansluit op hun belevingswereld." Deze stelling werd behandeld op het congres 'Winti als Psychotherapie?'. Met aanbevelingen voor de samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg en voor de Winti genezers zelf. Sprekers: Henna Linger, Marian Markelo, Kenneth Vers Babel en Jan Rademaker van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Winti als Psychotherapie?’.

“Voor mensen van West-Afrikaanse en (Afro-)Surinaamse afkomst biedt de reguliere psychotherapie niet altijd uitkomst. Winti reikt een therapiemodel aan dat beter aansluit op hun belevingswereld.”

Deze stelling werd behandeld op het congres ‘Winti als Psychotherapie?’.

Met aanbevelingen voor de samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg en voor de Winti genezers zelf. Sprekers: Henna Linger, Marian Markelo, Kenneth Vers Babel en Jan Rademaker van de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.