Meer diversiteit in het kunst en cultuuraanbod.
Diversiteit in culturele projecten, diversiteit in culturele partijen, diversiteit in kunstdisciplines en diversiteit binnen de kinderen in de stad.
Sluit het aanbod goed aan bij de jeugd van Amsterdam?
Deze vraag staat centraal tijdens de workshops op het Congres Cultuureducatie in Amsterdam georganiseerd door Mocca Amsterdam