“Als we kinderen nu geen stem geven, hoe kunnen we dan verwachten dat ze als ze groot zijn wel naar de stembus gaan of zich verkiesbaar stellen? “
Je kan zeggen dat de Kindercommissie haar kindje is. Tanja Jadnanansing wil heel graag dat kinderen al vroeg bij de besluiten in het stadsdeel betrokken worden en dat ze leren hoe democratische besluitvorming in zijn werk gaat.