Iedereen heeft het er tegenwoordig over: participatie van onderop, bottom-up beleid, co-creatie en dat soort woorden.
Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil dat de stadsdelen voortaan de burgers meer betrekken bij alle plannen. Maar hoe dan?
Betrokken buurtbewoners en organisaties uit de K-buurt komen voor de 2e keer bijeen in Wi Eegi Kerki om nu ‘door te pakken’…..