In Zuidoost zijn veel sporttalenten die een steun in de rug nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.
Daarom is het Sport Talentenfonds Zuidoost in leven geroepen, om deze sporters te ondersteunen richting de topsport.
Het Sport Talentenfonds Zuidoost stelt faciliteiten beschikbaat zoals fysiotherapie, sportpsycholoog, diëtiste of sport accommodatie en/of financiële ondersteuning.
Ben je sporttalent uit Zuidoost en wil je een aanvraag indienen, dan kan dat via de website: http://sporttalentenfondszuidoost.nl