Sommigen komen al 25 jaar naar de herdenking, sommigen hebben het 24 jaar lang niet
kunnen opbrengen om te gaan. De Bijlmervliegramp zorgt tot aan de dag van vandaag
voor zware emoties. Anderen proberen vooral te denken aan het gevoel van saamhorigheid
en verbinding dat de ramp teweeg heeft gebracht in Amsterdam Zuidoost en daarbuiten.