24,5% van de mensen in Zuidoost leeft qua inkomen onder de armoedegrens. Dat blijkt uit cijfers gepresenteerd door het WPI op de Expertmeeting Armoedebestrijding.Uit onderzoek…